Oversiktskart over Nordøyvegen

Nordøyvegen vil gi fastlandssamband til rundt 2900 menneske og knytter dei om lag 10 000 innbyggjarane i kommunane Haram og Sandøy nærare saman. Nordøyvegen vil vere med på å betre konkurranseevna til næringslivet i regionen og gjere Nordøyane til eit meir attraktivt buområde.