Status: Anleggsarbeidet pågår. Antatt ferdigstillelse 2020.

Få SMS-varsel om når fv. 714 er stengt.

Se siste bilde fra anleggsområdet fra webkameraet.

Om prosjektet

Prosjektet starter ved Tjørna/Saghølen. I henhold til den vedtatte reguleringsplanen skal ny fv. 714 svinges ut fra eksisterende fv. 714 ved innsjøen Tjørna og inn i Slørdalstunnelen (med en lengde på ca. 2650 meter). Deretter går vegen over i ei bru over Åstfjorden, Åstfjordbrua, (med en lengde på ca. 735 meter), med en kort vegstrekning i dagen mellom tunnelen og brua. Kryssing av fylkesvegen på Mjønes skjer med god klaring over eksisterende veg. Etter brua på nordsida av Åstfjorden går vegen gjennom Mjønestunnelen (med en lengde på ca. 770 meter) under fjelltoppen Mjøneshatten. Etter denne tunnelen tilpasses vegen mot den neste delparsellen Mjønes-Vasslag.

Ny vegstrekning er ca. 5,6 km, noe som gir ei innsparing på ca. 6 km sammenliknet med eksisterende veg.

Kryssinga av Åstfjorden med bru og en tunnel på hver side av fjorden er den delstrekninga som gir den største enkeltinnsparinga i utbygginga av fv. 714 Laksevegen.