Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til åpningsmarkering.

  • Når: Fredag 22. februar kl. 11.
  • Hvor: Park & ride-arealet ved avkjøringa til Krokstadøra fra fv. 714 (se kart nederst på siden).

Gunn Iversen Stokke, leder av Hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune vil klippe snora som markerer at den nye fylkesvegen er ferdig.

Etter snorklippinga forflytter vi oss til kafeen på rådhuset der det blir servert lunsj etterfulgt av kake, kaffe og saft. Alle er velkomne!

Statens vegvesen har på oppdrag fra vegeier Trøndelag fylkeskommune bygd

  • 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg, inkludert Ålitunnelen (120 meter) og bru over Bergselva (148 meter).
  • Tofeltsveg med bredde 8,5 meter og fartsgrense på 80 km/t.
  • Etablert parkering og bussholdeplass ved avkjøring til Krokstadøra.

Anleggsarbeidet startet opp i januar 2018. Nyvegen ble åpnet rett før jul, mer enn ti måneder før avtalt kontraktsdato, og til avtalt pris.

Gevinster med ny veg

  • Større forutsigbarhet og bedre framkommelighet for næringstransport og øvrige trafikanter.
  • Bedre trafikksikkerhet og færre ulykker.
  • Innkorting av fv. 714 med ca. to kilometer, samt eliminering av flere krappe svinger.

Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen takker Bertelsen & Garpestad AS for godt utført arbeid!