Tiltaket består i hovedsak av veg i dagen, to bruer, Åøybrua (47 m) og Bergselvbrua (148 m) og en kort tunnel (Ålitunnelen, ca. 80 m pluss portaler på ca. 60 m). Ny vegstrekning er 3,7 km, noe som gir en innsparing på ca. 2 km sammenliknet med eksisterende veg.

Status: Ny fv. 714 uten Krokstadøra ble offisielt åpnet fredag 22. februar 2019.

Få SMS-varsel om når fv. 714 er stengt.

Se også: Reguleringsplan for fv. 714 Melvatnet – Storvasshammertunnelen i Snillfjord kommune til offentlig ettersyn

Video av traseen

Det første minuttet av videoen viser traseen til ny veg gjennom Snilldalen, som ble åpnet i 29. mai 2017. Deretter vises traseen til ny veg utenom Krokstadøra.