Vegen er smal og svingete, men oversiktlig, og det er en stigning på ca. 17 prosent på begge sider.

- Vegen er en såkalt BK 10 veg, som er åpen for personbiler, busser og lastebil uten tilhenger i begge retninger. Personbiler må ta hensyn til lastebiler og kjøre ut på møteplassene når lastebil kommer imot, dette gjelder spesielt i stigningene. Kjør forsiktig, vis hensyn og avpass farten etter forholdene, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Vogntog og semitrailere må kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175 for avtale om passering.

Omkjøringsvegen er bygd fordi fv. 723 er stengt ved Gartnesodden på grunn av et ras som gikk 27. august. Som følge av at omkjøringsvegen nå er åpnet, går det ikke lenger ferge mellom Linesøya og Dybfest.

Slik er omkjøringa: