Fylkesveg 885 ligger i Sør-Varanger kommune, og går mellom Hesseng og Nyrud. Veien tar av fra E6 ved Hesseng og går forbi Sandnes og Bjørnevatn sørover i Pasvikdalen til Nyrud. Vegen er til sammen 97,6 kilometer.

Langvasseid–Svanvik

Det skal lages en detaljreguering for strekningen Langvasseid–Svanvik, en strekning på 22 km. Strekningen har generelt dårlig standard med teleskader, stedvis dårlig sikt, dårlig kurvatur og smal vegbredde. Formålet med reguleringen er å sikre nok areal til å kunne gjennomføre mindre justeringer av veglinjen der det er hensiktsmessig. Utover dette skal det gjøres enkle tiltak for å heve standarden.