Troms fylkeskommune ønsker at det skal utredes en fergefri forbindelse over Ullsfjord til Lyngen. Ullsfjordforbindelsen skal erstatte fergeforbindelsen Breivikeidet –Svensby og forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark. Målsetting for prosjektet er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91 Ullsfjordforbindelsen.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2018.

Prosjektet skal ferdigstilles vinteren 2018/2019.