Langsundforbindelsen er en fast vegforbindelse med undersjøisk tunnel mellom Ringvassøya og Reinøya. Realisering av Langsundforbindelsen betyr at dagens fergeforbindelse mellom Ringvassøya, Vannøya, Reinøya og Karlsøya faller bort.  Den framtidige fergetrafikken blir et kortere trekant-samband mellom Reinøya, Vannøya og Karlsøya.