Generell informasjon om AutoPASS og bompenger i forbindelse med Harstadpakken finner du på harstadpakken.no

Hva betyr lyssignalene

Fra 6. april 2019 vil det ikke lenger være lyssignaler i bomstasjonene. Opplysning om passering og priser får du heretter hos det bompengeselskapet som du har tegnet AutoPASS-avtale med via Min side.

Faktura

Vi får en del spørsmål vedrørende fakturaene som sendes ut fra de ulike selskapene. Dette må dere ta direkte med det bompengeselskapet dere har tegnet avtale med.

Har dere for eksempel tegnet avtale med Hålogalandsbrua AS, så finner dere svar på mange spørsmål og kan ta kontakt med de via nettsiden www.haalogalandsbrua.no eller ved å ringe kundeservice på 55 55 94 94.

Har dere avtale med andre selskap, så må dere kontakte de via de respektive nettsidene.

Innkrevingen startet mandag 27. juni 2016

Mandag 27. juni kl. 12 startet innkrevingen av bompenger i forbindelse med Harstadpakken. Innkrevingen startet samtidig i syv av åtte bommer. Den åttende og siste bommen settes i drift når tunnelen er ferdig.

Bestille AutoPASS-brikke

Du kan tegne avtale med valgfritt bompengeselskap. Vi anbefaler at du tegner avtale med Hålogalandsbrua AS på www.haalogalandsbrua.no. De har bestilt inn ekstra brikker, slik at de har kapasitet til å håndtere etterspørselen fra Harstadpakken. AutoPASS-brikken kommer i posten, og den skal monteres i henhold til monteringsanvisningen som følger med. 

Du betaler et depositum for brikken på 200 kroner som kommer på første faktura. Depositumet refunderes hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken til bompengeselskapet.

Har du brikke allerede?

Dersom du allerede har en AutoPASS-avtale, trenger du ikke gjøre endringer i avtalen din. Brikken du har kan brukes i Harstadpakken, og du får automatisk 20 % rabatt (fra 1. april 2018), timesregel og månedstak ved passering i bomringen.

Takster

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer fra 01. april 2018:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 • AutoPASS-avtaler med det selskap brikken er levert fra, hovedavtalen blir ikke endret.
 • Timesregel og passeringstak på 60 passeringer pr. måned for alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale videreføres.

 

Fra 1. april 2018 er taksten:

Takstgruppe 1 - 13 kroner

Takstgruppe 2 - 20 kroner

Takstgruppe 1:
Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2:
Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Les mer om nytt takst- rabattsystem her.

 

Slik gjennomføres ordningen

 • Bomring med 7(8) innkrevingspunkt rundt Harstad sentrum.
 • Taksten er 13 kroner for lett bil og 20 kroner for tung.
 • AutoPASS-avtale gir 20 % rabatt og fordeler som timesregel og månedstak.
 • Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time.
 • Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.
 • Nedbetalingstiden er satt til 15 år.

I tillegg er det noen som slipper å betale:

 • passasjerer i alle typer kjøretøy
 • gående og syklende
 • motorsykler og mopeder
 • kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • EL-biler og hydrogenbiler med HY-registreringsskilt*
 • kollektivtransport i rute*
 • uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • forflytningshemmede (bare i bomringer). Herunder åpnes det for to gratisbrikker
  for familier med barn med nedsatt funksjonsevne, og refusjon for de med
  nedsatt funksjonsevne uten egen bil*

*Forutsatt AutoPASS-brikke

Om innkreving samtidig som man bygger

I Harstadpakken har Stortinget vedtatt parallellinnkreving, det vil si at man krever inn bompenger samtidig som man bygger. Dette er en innkrevingsform som er vanlig for bypakker og bomringer rundt byer, og praktiseres for eksempel i Bodø. En fordel er at den gir lavere rentekostnader på bompengeselskapets lån, enn dersom det skulle vært etterskuddsinnkreving.

Forflytningshemmede 

Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder dersom man har brikke og denne er registrert med fritak. Ønsker du å søke om fritak, kan du tegne avtale og bestille brikke fra for eksempel  Hålogalandsbrua AS

Deretter gjør du slik: 

Når du har mottatt brikken i posten:

a. Ta kopi av parkeringstillatelsen (blåkortet – må ha min 2 års gyldighet)
b. Før på navn og brikkenummer
c. Send til: 

Hålogalandsbrua AS
v/Ferde AS
Postboks 2623 
5836 Bergen 

Du må søke om fritak fra det selskapet du inngår avtale med, slik at hvis du inngår avtale med et annet selskap, må du sjekke hvilke rutiner de har for å søke om fritak.

Du finner ellers mer informasjon om dette ved å lese på autopass.no eller ved å ringe telefon 02012.

Les mer om AutoPASS

Ønsker du å lese mer om AutoPASS-ordningen og har generelle spørsmål finnes det mye informasjon på nettsiden www.autoPASS.no

BomstasjonskartBomstasjonskart