• Arbeidet pågår langs riksvei 110 Ørebekk–Simo, der den nye firefeltsveien skal åpnes for trafikk 15.november 2019
  • Se video fra den siste støpen av dekke på ny Seutbru fra juli 2019
  • Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et felt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring (2+)
  • Første delstrekning, mellom rundkjøringene ved Mascot og Ørebekk, ble åpnet for trafikk 21. desember 2017
  • Ny bomring i Fredrikstad settes i drift når rv. 110 Ørebekk–Simo åpnes for trafikk den 15.november 2019
  • Få informasjon om bompenger og tegn abonnement hos Vegfinans BNG.
  • Prosjektet "Riksvei 110 Ørebekk–Simo" inngår i Bypakke Nedre Glomma.
  • Se byggeområdet fra luften i denne videoen fra februar 2016