• Arbeid pågår langs riksvei 110 Ørebekk–Simo, der en ferdig firefeltsvei skal åpnes senhøsten 2019
  • Se video fra den siste støpen av dekke på ny Seutbru fra juli 2019
  • Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et felt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring
  • Første delstrekning, mellom rundkjøringene ved Mascot og Ørebekk, ble åpnet for trafikk 21. desember 2017, foreløpig med et kjørefelt i hver retning
  • Ny bomring i Fredrikstad settes i drift når rv. 110 Ørebekk–Simo åpnes for trafikk i 2019
  • Få informasjon om bompenger og tegn abonnement hos Vegfinans BNG.
  • Prosjektet "Riksvei 110 Ørebekk–Simo" inngår i Bypakke Nedre Glomma.
  • Se byggeområdet fra luften i denne videoen fra februar 2016