All steinen som brukes i byggingen av E134 Gvammen-Århus kommer fra Mælefjelltunnelen eller skjæringene utenfor. Til sammen blir det brukt rundt 150 000 kubikkmeter med stein for å bygge opp vegen inne i tunnelen og mindre veger utenfor. Veger skal holde seg jevne i mange år, derfor er det strenge krav til hva slags stein som brukes. Det er her det kommer inn at all stein ikke er like god. Utenfor tunnelen blir vegen bygd opp av et frostsikringslag i bunnen, over der kommer forsterkningslag.

 

Minst 250 kilo med stein skal til for å utføre en test. (Foto: Tor Arvid A. Gundersen)Minst 250 kilo med stein skal til for å utføre en test. (Foto: Tor Arvid A. Gundersen)

Prøver 250 kg stein


- Steinen her består av stein i størrelse 20-120 mm. Her fra vegen i tunnelen har vi nå tatt en stikkprøve av selve vegen. Prøven skal være på minimum 250 kg når vi teste korngradering også, forteller Stig Rønningen.
Prøven blir fraktet til det nye og utvidede laboratoriet på Moflata i Skien. Deretter blir steinprøven splittet ned til 155 kg for korngraderingen. Denne blir igjen siktet i åtte ulike fraksjoner. Resten av materialet knuses ned hvorav to fraksjoner i størrelse 10-12,5 mm og 12,5-14 mm, blir valgt ut til to tester videre:


To målemetoder


Micro Deval analysen måler hvor motstandsdyktig steinen er mot abrasiv slitasje. Abrasiv slitasje er når to materialer blir gnidd mot hverandre. For denne testen tas 500 gram av de sorterte steinene over i en trommel sammen med vann og metallkuler. Beholderen blir deretter snurret 12 000 ganger rundt. Når den er ferdig i trommelen blir den tatt ut og tørket. Nå kan laborantene lese av hvor mye av steinene som har blitt igjen og hvor mye som er malt opp til fin sand. Dårlig stein gir mye sand, god stein mindre. Steinen fra Mælefjelltunnelen er svært god til å bygge veg med. Steinene som kommer ut ser ut som elvestein med runde kanter.

LA-analyse (Los Angeles metoden), måler hvor motstandsdyktig steinen er mot nedknusing. LA-analysen bruker en større mengde stein og betydelig større metallkuler i trommelen. Denne metoden foregår tørt, men med færre runder i trommelen. De tyngre kulene er likevel hardhendte med steinene. Etter denne behandlingen har steinene skarpe kanter.


Dårlig veg


Mælefjellsteinen besto begge testene med glans. Det hender i andre veganlegg at det blir sprengt skjæringer, men at steinen ikke er god nok til å kunne brukes i vegbygging. Da må vi kjøre vekk steinen og hente stein fra andre steder hvor kvaliteten er høyere.

Hvis ikke steinen i forsterkningslaget er god nok, vil steinene bli knust og malt opp mot hverandre mens den belastes med trafikk.  Når steinen går i stykker inne i selve vegen, vil det bli setninger og ofte hjulspor. 

Se hvordan vi tester vegen ved hjelp av trykk