Stodiparsellen på strekninga er no bygd ferdig.

 30.04.2020

Film: Hovden Hytteservice AS