Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum

Rv. 3 Ommangsvollen-Grundset og rv. 25 Åkroken-Terningmoen i Løten og Elverum. Videoen er laget av COWI for Statens vegvesen

Anlegget fra drone

Skanska AS, vår hovedentreprenør har filmet vegprosjektet med drone.

Opptak fra juni 2019 (Ett år etter anleggstart)

Opptak fra april i 2019.