Loftesnesbrui ligg i Sogndal kommune på rv. 5 rett aust for Sogndal sentrum. Ny bru vart teken i bruk i desember 2017, og gamlebrua frå 1958 vart riven og fjerna. Fram til sommaren 2018 føregår ferdigstilling av anlegget, med montering av den siste delen av brua - der gamlebrua gjekk ut på Sogndal-sida.


Krysset mellom fv.5 og fv.55 mot Luster er utforma som ei rundkøyring, og runkøyringa blir gjort heilt ferdig når brua har fått full breidde på sida mot Sogndal.

Den nye Loftesnesbrui er av typen nettverksbogebru, med fundament på pelar. Den nye brua har fått eit moderne uttrykk som likevel gjev assosiasjonar mot den gamle brua.