Onsdag 2.mars markerte Statens vegvesen oppstart av det fysiske arbeidet for bygging av ny rv.70.

Ordfører i Tingvoll kommune Milly Bente Nørsett og prosjektleder i Statens vegvesen Per Bjørn Gjelsten fikk æren av å felle det første treet med den samme håndsaga («svans») som ble brukt ved tilsvarende anledning 31.oktober 1988 under byggingen av Krifast. Etterpå tok Skog-Kompaniets mer moderne maskin over.

- Det er ikke så mange som har lagt merke til planleggingen vi har gjort fram til nå, så det er godt å komme i gang fysisk og sette spor etter oss, fortalte Per Bjørn Gjelsten.

Ordfører Milly Bente Nørsett var også svært fornøyd med å endelig «stikke spaden i jorda».

- Dette gleder hjertet mitt, og er et stort løft for Tingvoll. Vi ser fram til å få en god veg som gir bedre kjøreforhold for varetransport, næringsliv og de som pendler.

Den nye vegen vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med bredde­utvidelse, nye avkjørsler og underganger.

Fire entrepriser
Skogryddingen som nå er igangsatt tilsvarer et areal over 38 fotballbaner, og er den første av totalt fire entrepriser. Den neste entreprisen er vegbygging på den samme strekningen som der det ryddes skog. Målet er å lyse ut kontrakten i første halvdel av mai og begynne vegbyggingen umiddelbart etter sommerferien. Det blir også en entreprise for resten av parsellen med vegbygging fra Håkkåsvatnet til Meisingset. Den siste entreprisen blir støytiltak langs hele strekningen, og målet er at det skal være ferdig samtidig med vegen. Byggetiden er beregnet til 2-2,5 år.

Prosjektet har en totalkostnad på ca. 500 millioner kroner inkludert mva. Den første bevilgningen på 50 millioner kom gjennom revidert nasjonalbudsjett i fjor. Prosjektet får ytterligere år 50 millioner i år, og er lovet videre finansiering kommende år.

Ulemper i byggeperioden
Det blir betydelige ulemper i byggeperioden siden mye av vegen går i eksisterende veg. Der vegen går i samme trase som dagens veg, må all masse skiftes ut og bygges opp av fjell. Anleggstrafikken vil også påføre eksisterende veg skader og fremkommeligheten reduseres.

- Det blir flere enveiskjørte strekninger, og av og til må vi stenge vegen helt og sende trafikken rundt Vågbøen. Men vi lover å ikke gjøre det i vinterhalvåret, fortalte Gjelsten.

Vegvesenet vil også bruke avvisende skilting på Ålvundfossen, Sunndalen og Bergsøya så gjennomgangstrafikken kan velge andre ruter.

Prosjektleder Gjelsten forteller at det ikke blir lange strekninger med anleggsvei.

- Vi skal ferdigstille og legge på første asfaltlag etter hvert som enkelte parseller blir ferdig i stedet for å vente med fast dekke til hele strekningen er ferdig.

Vegvesenet vil også ha dialog med kommunen om trafikksikkerhetstiltak for omkjøringsvegen om Vågåbøen.