Reguleringsplanene for Ørgenvika–Lindelien i Flå og Krødsherad kommuner er lagt til offentlig ettersyn, høringsfrist 19. februar 2020.