Read in English

KolarcticCBC-logo_584px

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for riksveg 92 mellom E6-krysset i Neiden og riksgrensen not Finland. Hensikten er å utbedre deler av den 10 kilometer lange vegen. Dagens veg er smal med skarpe svinger og uheldig sideterreng.

Reguleringen skal sikre areal til å justere veglinja og også konkretisere aktuelle tiltak på vegen.

Etter planen skal forslaget til reguleringsplan behandles av Sør-Varanger kommune høsten medio 2021.

Norge samarbeider med Finland om oppgraderinger på hele strekningen mellom Neiden og Kaamanen. Prosjektet er en del av en satsing i regi av EU-prosjektet Kolarctic, hvor også Russland er med.