Vegåpninga markeres på rasteplassen, med statssekretær Tom Cato Karlsen, stortingsrepresentanter, ordførere, hovedutvalgslederen for samferdsel i Finnmark, regionvegsjef Torbjørn Naimak og representanter fra Statens vegvesen og entreprenørene som har jobbet med prosjektet.

- Dette har blitt en trafikksikker og flott veg, som sikrer god framkommelighet for helsetransport og næringstransport, samtidig som strekningen er tilrettelagt for myke trafikanter. Det er også veldig flott at vi har fått en rasteplass i dette området, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Det er altafirmaet Anlegg Nord AS som har hatt oppdraget med å oppgradere riksveg 94, og arbeidet startet sommeren 2015. Noen mindre arbeider gjenstår før veganlegget er helt ferdig. Det skjer innen 1. november, i henhold til kontrakten.

Den nye vegen er 8,5 meter bred og holder stamvegstandard. Det er bygd nye bruer over Fallebahjohka og Skuggelv, som er finansiert med kompensasjonsmidler for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift.

Den nye gang- og sykkelvegen fra Skaidi er 2,2 kilometer lang. Det er bygd fire nye busstopp. I tillegg til vegprosjektet, er det blitt gjort en oppgradering av 1400 meter vann- og avløpsanlegg for Kvalsund kommune.

Totalkostnaden for veganlegget er 280 millioner kroner.

Alle foto: Tine Maria Storhaug, Statens vegvesen