Målsetningen med «KlimaGrunn» er å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som samtidig ivaretar naturmangfoldet. Den klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoden skal sørge for at vi kan fortsette å redusere skredfaren og gjennomføre viktige utbyggingsprosjekter uten at det går på bekostning av klima og miljø.

Prosjektet «KlimaGrunn» skal gjennomføres av Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR som et innovasjonspartnerskap sammen med en eller flere partnere. Partnerne velges etter konkurranse med forhandlinger.

Leverandører har vært invitert til markedsdialoger for å gi innspill på utfordringer knyttet til klimagassutslipp og terrenginngrep i forbindelse med sikrings- og grunnforsterkningsarbeider. Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR vil i løpet av 2020 gjennomføre en konkurranse der vinnerne inngår et innovasjonspartnerskap med de tre etatene. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet i dag.

Illustrasjon KlimaGrunnIllustrasjon: Audun Gjerdi