Vegtrafikken bidrar til lokal luftforurensning. Vegen kan også påvirke vannkvaliteten både mens vegen bygges og etter at den er tatt i bruk.

Statens vegvesen arbeider med å redusere vegrelatert forurensning som påvirker luft og vann.