FNs bærekaftmål

Bærekraftig mobilitet er at forflyttingen av personer, varer og tjenester skal kunne gjennomføres uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

FNs bærekraftmål nummer 11 er spesielt viktige for oss: «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge og bærekraftige». Men også målene 3, 8, 9, 10, 13 og 17 er viktige for Statens vegvesen.