Andelen reiser til fots eller på sykkel faller kraftig for reiser over 3 km, mens andelen kollektivreiser er størst for lengre reiser over 20 km.

Generelt om bruk av transportmiddel

Daglige reiser

Last ned

Lange reiser