I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Statens vegvesen bes om å koordinere arbeidet med oppdragene.

Transportvirksomhetene har mottatt seks oppdrag innen følgende tema:

 1. Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk (regjeringen.no)
  Oppdragsbesvarelse fra Statens vegvesen (oversendt 1. oktober 2019) 
  - Hoveddokument.pdf
  - Prosjektomtaler (vedlegg 1).pdf
  - Prosjektark (vedlegg 2).pdf
 2. Utviklingstrekk og framskrivninger (regjeringen.no) 
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 13. september 2019)
 3. Utfordringer i transportkorridorer og byområder (regjeringen.no) 
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 13. september 2019)
 4. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser (regjeringen.no)
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 1. september 2019)
 5. Videre arbeid med byområdene (regjeringen.no)
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 1. oktober 2019)
  Ettersendt notat med beregninger om framtidig trafikkvekst og klimagassutslipp.pdf (oversendt 15. november 2019)
 6. Samfunnssikkerhet (regjeringen.no) 
  Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (oversendt 5. november 2019)
  - Oversendelsesbrev.pdf
  - Fellesnotat.pdf
  - Notat fra Avinor.pdf
  - Notat fra Jernbanedirektoratet.pdf
  - Notat fra Nye Veier AS.pdf
  - Notat fra Statens vegvesen.pdf
 7. Miljø og klimatilpasning
  Brev fra Samferdselsdepartementet (frist 1. februar 2020)
 8. Trafikksikkerhet
  Brev fra Samferdselsdepartementet (frist 31. januar 2020) 
  Oversendelsesbrev til Samferdselsdepartementet.pdf
  Oppdragsbesvarelse fra Statens vegvesen.pdf
 9. Prioriteringer
  Brev fra Samferdselsdepartementet (frist 13. mars 2020)