I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Statens vegvesen bes om å koordinere arbeidet med oppdragene.

Transportvirksomhetene har mottatt oppdrag 1-9 innen følgende tema:

Oppdrag 1:
Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk (regjeringen.no)Oppdragsbesvarelse fra Statens vegvesen (oversendt 1. oktober 2019)
- Hoveddokument.pdf
- Vedlegg 1: Prosjektomtaler.pdf
- Vedlegg 2: Prosjektark.pdf

Oppdrag 2:
- Utviklingstrekk og framskrivninger (regjeringen.no)
- Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 13. september 2019)

Oppdrag 3:
- Utfordringer i transportkorridorer og byområder (regjeringen.no)
- Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 13. september 2019)

Oppdrag 4:
- Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser (regjeringen.no)
- Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 1. september 2019)

Tilleggsbestilling til oppdragene 2-4:

 - Oppdragsbrev fra SD.pdf
 - Oversendelsesbrev til Samferdselsdeparetmentet.pdf
 - Oppdragsbesvarelse.pdf

Oppdrag 5:
- Videre arbeid med byområdene (regjeringen.no)
- Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene.pdf (oversendt 1. oktober 2019)
- Ettersendt notat med beregninger om framtidig trafikkvekst og klimagassutslipp.pdf
  (oversendt 15. november 2019)

Oppdrag 6: 
Samfunnssikkerhet (regjeringen.no) 
Oppdragsbesvarelse fra transportvirksomhetene (oversendt 5. november 2019)
- Oversendelsesbrev.pdf
- Fellesnotat.pdf
- Notat fra Avinor.pdf
- Notat fra Jernbanedirektoratet.pdf
- Notat fra Nye Veier AS.pdf
- Notat fra Statens vegvesen.pdf

Oppdrag 7:
- Brev fra Samferdselsdepartementet.pdf (frist 1. februar 2020)
- Oppdragsbesvarelse fra Statens vegvesen.pdf
- Tilleggsbestilling til oppdrag 7.pdf
- Hovedrapport.pdf
Oversendelsesbrev til Samferdselsdepartementet.pdf

Oppdrag 8: 
- Brev fra Samferdselsdepartementet.pdf  (frist 31. januar 2020) 
Oversendelsesbrev til Samferdselsdepartementet.pdf
Oppdragsbesvarelse fra Statens vegvesen.pdf
Vedlegg 1: Oppsummering av kunnskap om virkninger.pdf
Vedlegg 2: Effekter av økt utbredelse av ny kjøretøyteknologi.pdf

Oppdrag 9:
- Brev fra Samferdselsdepartementet.pdf (frist 13. mars 2020)
- Oversendelsesbrev med svar på oppdrag 9 fra transportvirksomhetene.pdf (13. mars 2020)
- Hoveddokument fra Statens vegvesen.pdf (13. mars 2020)
- Vedlegg 1: Forslag til fordeling av midler i første seksårsperiode.pdf
Vedlegg 2: Teknologiområdet i veisektoren.pdf
Oversendelsesbrev med omtale av samfunnssikkerhet.pdf
- Hoveddokument fra Statens vegvesen.pdf
Brev fra Samferdselsdepartementet med oppfølgende spørsmål.pdf (frist 29. mai 2020)
- Oversendelsesbrev til Samferdselsdepartementet - oppfølgingsspørsmål oppdrag 9.pdf
- Hoveddokument fra transportvirksomhetene.pdf (29. mai 2020)
- Vedlegg 1: Sammenstilling av nøkkeltall fra virksomhetene.pdf
- Vedlegg 2: Utdyping av ikke-prissatte virkninger og usikkerhet i beregningene.pdf
- Vedlegg 3: Overordnet vurdering av usikkerhet for store prosjekter prioritert av Kystverket.pdf
- Vedlegg 4: Overordnet vurdering av samfunnssikkerhet fra Statens vegvesen.pdf
- Vedlegg 5: Overordnet vurdering av samfunnssikkerhet fra Kystverket.pdf
- Vedlegg 6: Overordnet vurdering av samfunnssikkerhet fra Jernbanedirektoratet.pdf
- Vedlegg 7: Utfordringer og forslag til løsninger sorter per korridor fra Jernbanedirektoratet.pdf