Streknings-ATK er to fotobokser på en strekning med én fartsgrense. De to boksene kommuniserer med hverandre.

 
Illustrasjon av strekningsmåling av fart
Illustrasjon av strekningsmåling av fart

Gjennomsnittsfarten blir målt mellom to fotobokser. Avstanden mellom de to fotoboksene deles på tiden du bruker på å kjøre fra den ene til den andre. Du vil se at det blinker rødt i boksene når du passerer. Det betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet.

Hvis du har kjørt for fort, vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme kjøretøy det er tatt bilde av i begge fotoboksene. Deretter sendes saken over til politiet.

Fotoboks A tar bilde av alle kjøretøy som passerer. Samtidig lagres nøkkeldata som tidspunkt for passering, akselavstand, vekt og registreringsnummer. Det er bare nøkkeldata som sendes fotoboks B.

Fotoboks B bygger opp en liste over kjøretøy som har passert fotoboks A. Når disse kjøretøyene kommer til fotoboks B, blir de gjenkjent ut fra nøkkeldata og farten blir beregnet.

Du finner en oversikt over automatisk trafikkontroll med strekningsmåling (S-ATK) i vegkart.no: 

Personvern

  • Bildene som blir tatt i fotoboks A blir slettet med mindre fotoboks B har gitt beskjed om at gjennomsnittsfarten har vært for høy og at bildet må lagres.
  • Bildene som blir tatt i fotoboks B blir slettet umiddelbart for alle som har kjørt lovlig på strekningen.
  • Alle bilder og data er krypterte og kan bare åpnes med riktig krypteringsnøkkel. 
  • Ingen har mulighet til å se bildene av kjøretøy som har kjørt i lovlig hastighet.

Er du blitt fotografert i en fotoboks og har spørsmål i den forbindelse, kontakter du Politiets ATK-senter på telefon 71 26 68 00 (sentralbord).

Politiet kan du også nå på telefon 02800.

Automatisk trafikkontroll