Statens vegvesen sender forslag om endringer i forskrift om fartsskriververksteder på høring.

Høringen er en totalrevisjon av forskriften. Høringen innebærer ikke større materielle endringer. De fleste endringsforslagene i høringen er rene strukturelle, språklige og redaksjonelle endringer; dvs. en «ombygging» for å gjøre forskriften mer brukervennlig og pedagogisk. Andre forslag er en ren opprydding for å fjerne utdatert innhold, eksempelvis overgangsbestemmelser om vandelskrav som er passert. Noen av forslagene i forskriften er en harmonisering med andre regelverk, særlig de omarbeidede kravene til kvalitetsstyringssystemet.

Last ned høringsdokumentene