Endringer til forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Gjelder implementering av forordninger knyttet til overvåking og rapportering om CO₂-utslipp fra tunge kjøretøy.

Last ned