Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften

Høringen gjelder forslag om endring i reglene om anerkjennelse av utenlandske førerkort, mulighet til administrativ forlengelse av utløpte førerkort, samt mindre språklige endringer. I tillegg er det foreslått å tillate innbytte av japanske og sveitsiske førerkort, samt videreføre reglene om anerkjennelse og innbytte av førerkort utstedt i andre EØS-stater og Storbritannia.

Last ned høringsdokumentene