Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften

Høringen gjelder forslag om endring i reglene om anerkjennelse av utenlandske førerkort, mulighet til administrativ forlengelse av utløpte førerkort, samt mindre språklige endringer. I tillegg er det foreslått å tillate innbytte av japanske og sveitsiske førerkort, samt videreføre reglene om anerkjennelse og innbytte av førerkort utstedt i andre EØS-stater og Storbritannia.

Høringsoppsummering

Høringsoppsummeringen har fem kapitler, hvor det første kapitlet er en innledning og kapittel 2 presenterer forslaget til endringsforskrift. 
I kapittel 3 fremgår høringsinstansenes innspill og kommentarer fra Statens vegvesen. 
Kapittel 4 og 5 inneholder vurderinger og anbefalinger knyttet til endringsforskriften.

I vedlegg 2 er Statens vegvesen sin tilråding til endringsforskrift i forskrift om
vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard vedlagt. Samferdselsdepartementet har vedtatt endringsforskriften i henhold til Statens vegvesen sin tilrådning.
(21. mars 2024)