Høring om forslag til lemping av kravene til skjerming av hjul.

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i kjøretøyforskriften og forskrift om godkjenning av amatørbygde kjøretøy mv.

Forslaget går ut på å fjerne kravet til skjerming av hjul på biler med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere.

I tillegg foreslås samme fritak for biler som godkjennes etter amatørbyggregelverket når bilen bygges med karosseri som utseendemessig etterligner bil med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere.

Unntakene gjelder ikke bil med tvillingmonterte hjul.