Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) på offentlig høring.

I forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 28-5 nr. 16 er det adgang for utrykningskjøretøy, til å benytte fjernlys med blinkende funksjon. Kjøretøyforskriften gjelder for kjøretøy godkjent første gang i Norge før 15. september 2012.

Bilforskriften § 18 omhandler regler for lysutstyr og lydsignal godkjent første gang etter 15. september 2012. Ved utarbeidelsen av bilforskriften, ble denne adgangen for utrykningskjøretøy til å benytte fjernlys med blinkende funksjon – ved en inkurie – ikke videreført. Forholdet søkes nå formelt rettet, ved å innta en henvisning i bilforskriften § 18 til kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16.