Trafikant- og kjøretøydivisjonen har utarbeidet forslag om nye bestemmelser i bilforskriften som angår fabrikantens forpliktelser.

Gjennom evaluering av rutiner og praksis for enkeltgodkjenning av kjøretøy, har Vegvesenet erfart at det tekniske regelverket er lite tilgjengelig for brukere og at rutiner og praksis internt ikke er så tydelige som de burde være.

Dette forslaget er en del av et større arbeid for å gjøre bilforskriften mer tilgjengelig, både for brukere og saksbehandlere. Forslaget innebære å forskriftsfeste relevante deler av det internasjonale regelverket som omfatter fabrikantens forpliktelser som egne bestemmelser i bilforskriften.

Høringsdokumenter

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.