Databasen inneholder blant annet:

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder (ÅDT)
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegnere og trafikkmodeller

Besøk Datakatalogen for detaljert informasjon om alle objekttyper som befinner seg i NVDB.

Hvordan hente ut data fra NVDB?

For innsyn i datagrunnlaget, kan kartapplikasjonen Vegkart benyttes. I tillegg kan vi tilby følgende webtjenester:

  • NVDB API
  • WMS og WFS
  • Ruteplan

Informasjon om bruk og tilgang finnes under Tjenester.

Vegnett koblet med vegfagdata kan leveres på databaseform av Kartverket gjennom produktet Elveg.

For dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardprodukter, ta kontakt med nvdb@vegvesen.no. For spesielle behov kan vi tilby tilgang til skrivebordsklienten NVDB 123.

Bruk av data

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis:

«Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes via vårt kontaktskjema

Endringer av fylkesvegnummerering

Kommune- og regionreformen vil få konsekvenser for mange systemer som i dag baserer seg på administrativ informasjon som kommunenummer og/eller fylkesnummer.

Vegnummeret er en viktig del av vegenes vegreferanse, og benyttes både som publikumsinformasjon om vegruter, oppslagsnøkkel i NVDB og som rapporteringsnøkkel.

Fra 2020 fristilles vegreferansen fra administrativ informasjon. Vegnummeret for fylkesveger blir da unike på landsbasis.

Kartløsning

Det er laget en kartløsning som viser hvilke veger som beholder/får nye vegnummer.  

Gjennomføring av endringer

Endringer av vegnummer må være på plass før sammenslåingene 1.1.2020. Endring av vegnummer gjennomføres  i 2019.  

Eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger kan rettes mot: