Den raske utviklingen innen transportsektoren krever stadig mer samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser. Bruk av internasjonale standarder er essensielt for å oppnå dette.

Statens vegvesen har samlet informasjon om ITS standardisering innen ISO, CEN og ETSI i en rapport. Denne vil bli presentert på seminaret

Tid: 4. oktober kl 10.00 -14.00

Sted: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6, Oslo

Påmelding til seminaret:

Seminaret er åpent for alle. Men av plasshensyn ønsker Vegvesenet likevel en oversikt over hvem som ønsker å delta.Send epost med ditt navn og hvilket firma du evt. representerer til:
its-standardisering.seminar@vegvesen.no

 

Program for seminaret 

10.00-10.20: Velkommen og intro til standardisering: (Jacob Trondsen, Statens vegvesen)

10.20-11.10: ITS standardisering i ISO, CEN og ETSI. (Knut Evensen, Mobilits)

11.10-11.20: Kort kaffepause

11.20-11.50: Bruk av ITS standarder i Norge. (Trond Hovland, ITS Norge)

11.50-12.25: Lunsj (selvbetjening i kantina)

12.25-12.45: Praktisk anvendelse av ITS standarder for utstyrsutvikling (Bjørn Elnes, Aventi)

12.45-13.05: Standardisering i IKT prosjekter - Datex2 (Paal Aaserud, Vianova)

13.05-13.25: Bruk av standarder i kollektivtransport (Kjell-Erik Eilertsen, Jerbanedirektoratet)

13.25-13.50: CCAM/U-ITS/C-ITS DA. (Knut Evensen, Mobilits)

13.50-14.00: Oppsummering. (Anders G. Holt, Statens vegvesen)