Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen. 

Byindeksen er en av indikatorene i byvekstavtalene.

Byvekstavtaler:

Belønningsordning:

Metodikk