Byindeks beregnes med datagrunnlag fra utvalgte trafikkregistreringspunkter i et byområde. Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen. Byindeksen er en av indikatorene i byvekstavtalene.

Byvekstavtaler:

Belønningsordning:

Metodikk