Det vektlagte utvalget gir trolig et godt bilde av utviklinga i trafikkarbeidet (vognkm) på riks- og fylkesvegnettet. Tallene er gitt som endring i prosent i forhold til samme tidsperiode året før. Vær oppmerksom på at ulike forhold kan gi store utslag i tallene per måned fra år til år. Slike hendelser kan være helgedager uten fast dato, for eksempel påske.