Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

55 instanser har sendt svar på høringen om konseptvalgutredningen (KVU) om veibruksavgift.

Konseptvalgutredningen ble sendt på høring 23. november 2022, med høringsfrist 1. februar 2023. Det ble avholdt et fysisk og digitalt høringsmøte den 13. desember 2022, med 110 deltakere.

Ved fristens utløp hadde det kommet inn 55 innspill, hvorav 54 med merknader og 1 uten merknad. Kommunesektorens organisasjon (KS)/ fylkeskommuner/storkommuner har fått tillatelse til å sende inn høringsinnspill etter politisk behandling t.o.m. 10. februar.

41 av høringsinstansene støtter prosjektets anbefaling eller har ingen innvendinger til videre utredning av konsept 4, mens 5 støtter delvis og 9 er uenige i anbefalingen.

Blant instansene som støtter anbefalingen om å utrede konsept 4 videre er:

Bilimportørenes Landsforening (BIL), DNB Bank ASA v DNB Finans, Framtiden i våre hender, Fremtind Service, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norbit, Norges Bilbransjeforbund (NBF), Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Norsk Hydrogenforum (NHF), Nye Veier, Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), Vegamot, Vegfinans, Virke, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Tromsø kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Vestfold og Telemarks fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune, Oslo kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Viken fylkeskommune.

Flere av høringsinstansene kommenterer at rapporten er et godt grunnlag for videre utredning og støtter prinsippet om at nullutslippskjøretøy skal betale for bruk av vei. De påpeker at det er mangler med dagens veibruksavgift og er positive til å endre dagens system til et mer bærekraftig og rettferdig system som følger prinsippet om at forurenser betaler. De støtter anbefalingen om trinnvis implementering for å sikre læring, testing og utprøving av ny teknologi som også sikrer at personvernet ivaretas. Flere ønsker målsetting om konsept 3. 

Utredningen er et samarbeid mellom Skattedirektoratet og Statens vegvesen. Det er Skatteetaten som har gjennomført høringen.

Videre arbeid

Utredningen har gjennomgått KS1 og det har pågått offentlig høring frem til 1. februar 2023.

Prosjektet har påbegynt Trinn 2 som skal klargjøre forutsetningene for det valgte konseptet og gi føringer for forprosjektfasen, som skal leveres 1. mai 2023. Deretter vil det pågå ekstern kvalitetssikring på Trinn 2, før det planlegges for politisk behandling og et eventuelt forprosjekt med oppstart i august 2023.