Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet. Våre undersøkelser viser omfattende brudd på lov og regelverk. Situasjonen gir grunn til bekymring, og utfordrer både Statens vegvesen som byggherre og bransjen selv.

Vi inviterer bransjen til dialog om situasjonen:

Tid: 11. januar 2019 kl. 08.30–11.30

Sted: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A, Oslo

Enkel frokostservering kl. 08.00–08.30. 

Program
Innledning (PDF)Terje Moe Gustavsen, vegdirektør
Nå-situasjonen slik Statens vegvesen oppfatter det (PDF)Jon Molnes, krimseksjonen
Hva gjør byggherren for å snu trenden? (PDF)Bettina Sandvin, prosjekt- og kontrakt
Hva gjør entreprenørbransjen for å snu trenden?
- Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes forbund (PDF)
- Øystein Seljeflot, Entreprenørforeningen bygg og annlegg (PDF) 
EBA/BNL, MEF, NAF
Diskusjon/spørsmålJan Erik Lien, HMS- og kvalitetsstab
Oppsummering og veien videreTerje Moe Gustavsen, vegdirektør


Arrangementet er avsluttet