Her kan du se hvordan du får tilgang til å svare på avvik etter en kontroll av arbeidsvarslingen for virksomheten din.

Dersom du har hatt kontroll av varsling og sikring av arbeid langs veien og det ble funnet avvik, må du svare på disse avvikene. 

Det er virksomheten som er oppgitt som ansvarlig entreprenør for arbeidsvarsling i søknaden som skal svare på avvikene. Skal du besvare avvikene på vegne av virksomheten din, må du ha fått tilgang til tjenesten Arbeidsvarsling kontroll via Altinn. Se hvordan du kan få tilgang til tjenester via Altinn

Avvikene må besvares innen fristen som er gitt i kontrollrapporten. Fristen står også på Din Side under Arbeidsvarsling kontroll.

Dersom Vegvesenet finner at avviket ikke kan lukkes på bakgrunn av innsendte dokumentasjon, vil du få beskjed om dette via Din side. Videre kommunikasjon med Vegvesenet kan også tas via Din side - Arbeidsvarsling kontroll.

Blir avviket godkjent og lukket vil dette også markeres ved at avviket bytter status fra åpent til lukket.