Gyldigheten på det nye førerkortet settes ut i fra helseattesten.

Er helsen din god, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år.

Du kan fornye førerkortet med gyldighet utover 80 år fra du har fylt 77 år, forutsatt at helseattesten også er utstedt fra fylte 77 år. Hvis du for eksempel fornyer førerkortet med helseattest når du er 78 år, og helseattesten ble utstedt for tre år, blir førerkortet gyldig til du fyller 81 år. 

Fornyet du førerkortet med helseattest før du fylte 80 år, og det er gyldig utover 80-årsdagen din, avgjør utløpsdatoen bak på førerkortet når du igjen må fornye det med helseattest.

Er du mellom 75 og 80 år?

Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år. Førerkortet ditt er gyldig til dagen før du fyller 78 år hvis du før 19. juni 2019 fornyet det med en helseattest. Det forutsetter at du ikke var fylt 75 år, og at legen hadde krysset av for vanlig gyldighet i helseattesten.

Fornyet du med helseattest der legen hadde krysset av for vanlig gyldighet, og du var fylt 75 år, men ikke 77 år, fikk førerkortet ditt tre års gyldighet.

I disse tilfellene kan du fornye førerkortet uten helseattest neste gang det skal fornyes. Gyldigheten på ditt nye førerkort vil da bli satt til dagen før du fyller 80 år.

Hvis du fornyet førerkortet med en helseattest der legen hadde påført begrenset gyldighet for et gitt antall år, må du levere ny helseattest for å fornye førerkortet. Dette gjelder uansett om det var før eller etter at du fylte 75 år.

Har du førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen?

Før 19. juni 2019 ble førerkortet gyldig til dagen før du fylte 75 år, når du fornyet det etter at du hadde fylt 60 år. Hvis førerkortet ditt utløper dagen før du fyller 75 år, kan du fornye det uten helseattest. Det blir da gyldig til dagen før du fyller 80 år.

Husk at du uansett må oppsøke lege hvis du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort.

Fornye på nett eller trafikkstasjon

Førerkortet kan fornyes på en trafikkstasjon, men da må du bestille time på forhånd. Du kan også gjøre det selv ved å logge inn på Din side. 

Les mer om hvordan du fornyer førerkortet.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest, eventuell synsattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerrett. 

Sykdom og kjøring

Husk at du ikke må kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.