Førerkortets format, materiale og layout er fastsatt av EU, mens den grafiske utformingen er nasjonal.

Førerkort for lette førerkortklasser (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, S og T) er gyldig i inntil 15 år fram til du fyller 80 år. Førerkort for tunge førerkortklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) er gyldig i inntil 5 år fram til du fyller 70 år. Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside dersom du kun har lette førerkortklasser. Har du også tunge klasser vil det stå en strek i felt 4b.

Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse er oppført på baksiden av førerkortet. Det er utløpsdatoene på baksiden som regulerer hvor lenge du har lov å kjøre.

Alle førerkortklassene, med unntak av de som står i kursiv, gir internasjonale førerrettigheter. Klasser som er satt i kursiv (S og T) gjelder kun for kjøring i Norge.