Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det kan være lurt å ta teorikurs. Det er viktig å nå målene for trinnet.

Obligatorisk praktisk opplæring

Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling på 4 timer. Her lærer du

  • å gjøre klar til kjøring
  • igangsetting og stans
  • å gire, styre og bremse
  • sikkerhetskontroll

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.