Her lærer du blant annet

  • hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil
  • hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres

Fritak

Hvis du har førerkort i en tung klasse fra før, trenger du ikke ta kurset på nytt.