For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerrett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Når etterutdanning er gjennomført må du henvende deg til en trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen. Vi anbefaler at du tar du med deg helseattest så kan du fornye førerkortet samtidig.

Når må du gjennomføre etterutdanning?

Har du førerkort med kode 95 eller eget yrkessjåførbevis må du gjennomføre etterutdanning innen utløpsdatoen for å opprettholde sammenhengende yrkessjåførkompetanse

Dersom du har tatt førerkort før 10. september 2008 for persontransport eller før 10. september 2009 for godstransport, må du delta på etterutdanning og få utstedt yrkessjåførbevis før du kan transportere personer eller gods mot vederlag.

Har fristen gått ut?

Utgått yrkessjåførkompetanse gjenopprettes ved å gjennomføre etterutdanning.

Er du usikker på når du må gjennomføre etterutdanning, ta kontakt med oss på telefon eller besøk en av våre trafikkstasjoner.

Kursinnhold

Etterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk.

Godkjente læresteder

Oversikten blir oppdatert fortløpende ettersom lærestedene blir godkjent. Vi tar forbehold om at oversikten kan inneholde feil og mangler til tider. Listen er inndelt alfabetisk etter fylke.