For å ta kompetansebeviset må du oppfylle følgende krav:

Opplæring

Du må gjennomføre et obligatorisk kurs for utrykningskjøring, og bestå teoriprøve og oppkjøring. Kurset tar du hos en godkjent kursarrangør. Se oversikt over godkjente kursarrangører (PDF).

Når du har gjennomført opplæringen og bestått prøvene får du utstedt nytt førerkort påført kode 160. Se priser på prøver og utstedelse her.

Fornyelse

Kompetansebeviset for utrykning er gyldig i fem år. For å fornye det må du møte på en trafikkstasjon og ha med deg følgende:

Har du spørsmål om kompetansebevis for utrykningskjøring, send oss en e-post: firmapost-ost@vegvesen.no.