Før du kan gjennomføre opplæring til kompetansebeviset, må du

Du må levere helseattest til kursarrangøren eller en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege.

Opplæring

Du må gjennomføre obligatorisk opplæring for utrykningskjøring, og bestå teoriprøve og oppkjøring. Opplæringen tar du hos en godkjent kursarrangør. Se oversikten over godkjente kursarrangører (PDF).

Teoriprøve

Du kan ta teoriprøven for utrykning når du har gjennomført opplæringen til og med trinn tre. Kursarrangøren må ha meldt inn opplæringen til Statens vegvesen, og helseattesten må være levert inn. Du må bestille time til teoriprøven. Prøven tar du på en trafikkstasjon. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven

Oppkjøring

Du kan ta oppkjøring for utrykning når du har avlagt teoriprøven og gjennomført all obligatorisk opplæring. Kursarrangøren må også ha meldte inn opplæringen til Statens vegvesen. Det er kursarrangøren som bestiller oppkjøring for deg. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven.

Du må bestå teoriprøven innen tre måneder etter du har bestått oppkjøringen. 

Når du har gjennomført opplæringen og bestått prøvene, får du utstedt nytt førerkort påført kode 160.

Fornyelse

Inntil ett år etter at beviset utløp, kan du fornye det på en trafikkstasjon. Du må bestille time til fornyelsen og ha med deg følgende:

Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege.

Vil du fornye et bevis som utløp for over ett år siden?

I tillegg til å levere dokumentasjonen som er nevnt over, på en trafikkstasjon må du gjøre følgende:

  • Er det mellom ett og tre år siden beviset ditt utløp, må du kjøre opp.
  • Er det over tre år siden beviset ditt utløp, må du gjennomføre opplæring hos en godkjent kursarrangør (PDF) og kjøre opp.

Du kan ikke fornye kompetansebeviset for utrykning når du har fylt 70 år. 

Utrykningskompetanse fra et annet EØS-land

Du kan også få godkjent utrykningskompetanse, og få kode 160 på førerkortet, hvis du har tilegnet deg tilsvarende kvalifikasjoner i en annen EØS-stat eller Sveits gjennom utdanning og yrkeserfaring. Les mer om hvordan du søker om godkjenning.