For å ta kompetansebeviset må du oppfylle følgende krav før du kan gjennomføre opplæring:

  • oppfylle helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis
  • ha fylt 20 år
  • ha hatt førerrett for personbil klasse B sammenhengende de siste 2 årene
  • kunne dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger et behov for å kjøre utrykning

Du må levere helseattest til kursarrangøren eller en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. 

Opplæring

Du må gjennomføre obligatorisk opplæring for utrykningskjøring, og bestå teoriprøve og oppkjøring. Opplæringen tar du hos en godkjent kursarrangør. Se oversikt over godkjente kursarrangører (PDF).

Teoriprøve

Du kan ta teoriprøven for utrykning når til og med trinn tre i opplæringen er gjennomført. Opplæringen må være meldt inn til Statens vegvesen og helseattesten må være levert inn. Teoriprøven tar du ved drop-in på en trafikkstasjon. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven

Oppkjøring

Du kan ta oppkjøring for utrykning når teoriprøven er avlagt, og all obligatorisk opplæring er gjennomført og meldt inn til Statens vegvesen. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven.

Hvis teoriprøven ikke er bestått, må den bestås innen tre måneder etter du har bestått oppkjøringen. 

Når du har gjennomført opplæringen og bestått prøvene får du utstedt nytt førerkort påført kode 160.

Fornyelse

Kompetansebeviset for utrykning er gyldig i fem år. For å fornye det må du møte på en trafikkstasjon og ha med deg følgende:

Er beviset ditt utløpt, er det flere vilkår som må oppfylles før du kan fornye.

Du kan ikke fornye kompetansebevis for utrykning etter fylte 70 år. 

Utrykningskompetanse fra et annet EØS-land

Godkjenning av utrykningskompetanse, i form av kode 160, kan gis også til personer som har tilegnet seg tilsvarende kvalifikasjoner (kompetanse) i en annen EØS-stat eller Sveits gjennom utdanning og yrkeserfaring. Les mer om hvordan du søker om godkjenning.