Disse søknadene behandles etter lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (Lovdata) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (Lovdata), jf. utrykningsforskriften § 39 (Lovdata).

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema (PDF) og finn frem følgende dokumenter som skal følge med søknaden:

  • Relevant kompetanseattest/kvalifikasjonsbevis
  • Dokumentasjon på relevant arbeidserfaring med utrykningsoppdrag
  • Helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis
  • Arbeidsbekreftelse som betinger et behov for å kjøre utrykning i Norge
  • Kopi av gyldig førerkort (både fram- og bakside)

Alle vedlegg unntatt helseattest skal være bekreftet kopi av original. Med bekreftet kopi menes en kopi av originaldokument som er bekreftet (stemplet og signert) av for eksempel en offentlig institusjon. Helseattesten(e) skal være i original utgave.

Det er også krav til at du som søker har tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utøve yrket ditt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte (Lovdata). Arbeidsgiver må påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige. Vedtak og eventuelle utligningstiltak vil være på norsk.

Behandling av søknad

Søknaden din blir behandlet i to prosesser:

  1. Vurdering om kompetansen kan godkjennes: Her vurderes kompetanseattester/kvalifikasjonsbevis, relevant arbeidserfaring og gyldig førerkort.
  2. Vurdering om kompetansebevis kan utstedes: Her kreves godkjent helseattest og arbeidstilknytning som betinger utrykningskjøring i Norge.

Blir søknaden din godkjent vil du få påført kode 160 på ditt norske førerkort. Er du ikke bosatt i Norge vil du få en bekreftelse fra Statens vegvesen på godkjent kompetanse.