Her finner du informasjon om yrkessjåførkompetanse (YSK) og hvordan du går fram for å få og fornye den.

Du må ha yrkessjåførkompetanse hvis du mot vederlag transporterer personer eller gods med et kjøretøy som krever førerrett for tunge klasser (klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE). Hvis du skal transportere både gods og personer, må du ha yrkessjåførkompetanse for begge områdene.

Du får yrkessjåførkompetanse ved å gjennomføre grunnutdanningen og bestå en teoriprøve. Du må vedlikeholde kompetansen og delta på etterutdanning hvert femte år. 

Hvem gjelder kravet om yrkessjåførkompetanse for?

Kravet om yrkessjåførkompetanse gjelder alle som mot et vederlag transporterer personer eller gods med et kjøretøy i en av de tunge klassene. Det er uavhengig av alderen din, og om du kjører daglig eller en gang i blant.

Det gjelder uansett om du utfører transporten i forbindelse med arbeidet ditt eller på fritiden. Kravet til yrkessjåførkompetanse ble innført 10. september 2008 for persontransport og 10. september 2009 for godstransport.

Hvis hovedformålet med transporten er transporten i seg selv, er du underlagt kravet selv om transporten kun utgjør en liten del av dine arbeidsoppgaver/fritid. Det har ingen betydning om du utfører løyvepliktig transport, «egentransport» eller interntransport.

Når en transportør, en bileier eller et firma tar betaling for å utføre transport, må sjåføren ha yrkessjåførkompetanse. Dette gjelder selv om sjåføren ikke får noen form for vederlag.

Hva er vederlag?

«Vederlag» er enhver form for betaling, godtgjørelse eller lønn i forbindelse med transport av personer eller gods. Hvilket betalingsmiddel som benyttes, eller hvilken form vederlaget betales i, er ikke avgjørende.

Tjenester eller ytelser anses også som vederlag, eksempelvis byttehandel. Det er ikke avgjørende om sjåføren har til hensikt å oppnå en fortjeneste eller ikke.

Du trenger ikke yrkessjåførkompetanse til privat bruk av tunge kjøretøy

Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om yrkessjåførkompetanse. Hvis du for eksempel har minibuss som familiebil eller skal trekke campingvogn med en lett lastebil, trenger du ikke yrkessjåførkompetanse.

Tok du førerkort før kravet ble innført?

Du er unntatt fra kravet om grunnutdanning i følgende tilfeller:

 • Hvis du hadde førerrett i klasse D1, D1E, D eller DE den 10. september 2008, har du YSK for persontransport.
 • Hvis du hadde førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE den 10. september 2009, har du YSK for godstransport.

Du må likevel gjennomføre etterutdanning for å opprettholde yrkessjåførkompetansen. Kravet er likt for hele EU/EØS- området. 

Har du tatt førerkort etter kravet ble innført?

Tar du førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE for første gang etter kravet ble innført, må du gjennomføre grunnutdanning for å oppnå yrkessjåførkompetanse.

Grunnutdanning

Du velger om du vil ta grunnutdanning for person- eller godstransport.

Grunnutdanningen skal sikre at du som sjåfør har nødvendig grunnleggende kompetanse og forståelse for å kunne begynne i yrket, og oppfyller de krav og forventninger som stilles til deg som skal inn i transportbransjen.

Hvilken utdanning skal du velge?

 • Skal du kjøre persontransport med kjøretøy i klasse D1, D1E, D eller DE, må du gjennomføre grunnutdanning for persontransport.
 • Skal du kjøre godstransport med kjøretøy i klasse C1, C1E, C eller CE, må du gjennomføre grunnutdanning for godstransport.
 • Du kan utvide yrkessjåførkompetanse for godstransport til å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse.

For alle de tre kategoriene velger du om du ønsker fullstendig eller komprimert grunnutdanning.

Fullstendig grunnutdanning

Grunnutdanningen består av 280 timer teoretisk og praktisk undervisning som du tar ved et godkjent lærested. Når du har gjennomført opplæringen, må du ta teoriprøve ved en trafikkstasjon. Når du har bestått prøven og oppnådd YSK, gjelder dette: 

 • Hvis du har førerrett i klasse C1, C1E, C og CE og er fylt 18 år, kan du utføre godstransport.
 • Hvis du har førerrett i klasse D1, D1E, D og DE og er fylt 21 år, kan du utføre persontransport.

Komprimert grunnutdanning

Den komprimerte grunnutdanningen består av 140 timer teoretisk og praktisk undervisning som du tar ved et godkjent lærested. Når du har gjennomført opplæringen, må du ta teoriprøve ved en trafikkstasjon. Når du tar komprimert grunnutdanning, er det noen aldersbegrensninger for førerretten. Når du har bestått prøven og oppnådd YSK, kan du fra fylte

 • 18 år kjøre godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene C1 og C1E
 • 21 år kjøre godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene C og CE
 • 21 år kjøre persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene D1 og D1E
 • 21 år kjøre persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerrett i klassene D og DE
 • 23 år kjøre persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene D og DE

Utvidelse av kompetanseområde

Gyldig YSK for godstransport kan utvides til også å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse.

 • Gjennomfører du 70 timer kompetanseutvidelse og består teoriprøven, får du alle de samme rettighetene som de som har gjennomført 280 timer fullstendig grunnutdanning.
 • Gjennomfører du 35 timer kompetanseutvidelse og består teoriprøven, får du de samme aldersbegrensede rettighetene som de som har gjennomført 140 timer komprimert grunnutdanning.

Kompetanseutvidelsen får samme gyldighet som den kompetansen du utvider fra.

Godkjente læresteder

Oversikten blir oppdatert fortløpende ettersom lærestedene blir godkjent. Vi tar forbehold om at oversikten kan inneholde feil og mangler til tider. Listen er inndelt alfabetisk etter fylke.

Etterutdanning

Du fornyer yrkessjåførkompetansen din ved å ta 35 timer etterutdanning hos et godkjent lærested. Det er ikke eksamen etter endt kurs.

For å kunne ta etterutdanning må du ha gyldig førerrett og ha yrkessjåførkompetanse du kan fornye.

Når må du ta etterutdanning?

Har du førerkort med kode 95 eller et eget yrkessjåførbevis må du ha gjennomført etterutdanning innen utløpsdatoen for å opprettholde sammenhengende yrkessjåførkompetanse

Hvis du tok førerkort før 10. september 2008 for persontransport eller før 10. september 2009 for godstransport, må du delta på etterutdanning og få kode 95 på førerkortet før du kan transportere personer eller gods mot vederlag.

Er gyldighetsdatoen utløpt?

Du gjenoppretter utløpt yrkessjåførkompetanse ved å ta etterutdanning. Er du usikker på om gyldighetsdatoen på din førerkortklasse er utløpt, kan du se dette på Din side. 

Kursinnhold

Etterutdanningen bygger videre på den kunnskapen og erfaringen som du har tilegnet deg som sjåfør. Den legger vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig i din hverdag som sjåfør, og bli oppdatert på regelverket.

Godkjente læresteder

Oversikten blir oppdatert fortløpende etter som lærestedene blir godkjent. Vi gjør oppmerksom på at oversikten iblant kan inneholde feil og mangler. Listen er inndelt alfabetisk etter fylke.

Bevis på yrkessjåførkompetanse

Kompetansebeviset for yrkessjåfører er i Norge påføring av kode 95 i felt 12 på baksiden av førerkortet. Koden kan se slik ut: 95(09.09.23). Står dette ut for klasse C, innebærer det at yrkessjåførkompetansen går ut 9. september 2023 for lastebil.

Du kan fornye førerkortet ditt når du har tatt grunnutdanning og bestått yrkessjåføreksamen, og når du har tatt etterutdanning og lærestedet har registrert opplæringen hos oss. Det gjør du på Din side eller ved en trafikkstasjon.

Bestill time hvis du vil fornye førerkortet på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Har du lastebil- eller bussklasser som er i ferd med å utløpe, anbefaler vi at du fornyer tunge klasser samtidig.

Har du et eget kompetansebevis?

Hvis du ikke har norsk førerkort, og du har et eget kompetansebevis for yrkessjåfører, må du fornye beviset ved en trafikkstasjon. Det kan du gjøre når du har fullført etterutdanningen ved et lærested i Norge, og lærestedet har registrert utdanningen hos oss. Du må ha med deg gyldig legitimasjon og det gamle kompetansebeviset.

Bestill time hvis du vil fornye førerkortet på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Økt kompetanse gir bedre økonomi, miljø og trafikksikkerhet

Formålet med kravet er å heve kompetansen til sjåførene ved å jevnlig tilføre ny kunnskap om de endringene som skjer i samfunnet, regelverket og den teknologiske utviklingen. Det skal også gjøre sjåførene mer bevisste på egen kjørestil når det kommer til økonomi og miljø. Ett av målene er å bedre trafikksikkerheten på veiene ved å øke kompetansen hos sjåførene. Dette skal redusere antallet ulykker og uhell der tunge kjøretøy er innblandet.

Sist oppdatert:

Utdanning for yrkessjåfører