Men disse to 110-strekningene skal skiltes ned igjen i vinterhalvåret. Sommerfartsgrenser er nytt i Norge.

-     Vi har anbefalt fartsgrenser på 110 på strekningene under forutsetning av at det skiltes ned om vinteren på grunn av vegens standard og kjøreforhold, sier Gry Horne Johansen på veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

De to nye strekningene som får 110 km/t er Ås – Mosseporten på E6 i Akershus/Østfold (27 km) og Gran – Kolomoen i Hedmark (77 km). Om vinteren settes farten ned i Akershus/Østfold og på deler av strekningen Gran-Kolomoen.

E6 sørover


Økt fartsgrense til 110 km/t gjelder på E6 fra Horgenkrysset i Akershus etter avkjøringa til Drøbak og ned til Patterødkrysset ved Mosseporten i Østfold.

Etter råd fra politiet og Vegvesenet skal farten skiltes ned fra 1. november på grunn av kjente kjøreforhold i vinterhalvåret.

Farten skiltes opp igjen etter påske hvert år.

E6 nordover

Ny strekning med 110 km/t på E6 starter ved Grankrysset ved Frogner i Akershus og løper nesten opp til Kolomoen i Hedmark. Men 100 km/t beholdes gjennom nordgående løp i Eidsvolltunnelen på grunn av siktforholdene.

Strekningen fra Dal i Akershus til noen km før Kolomoen, får 110 som sommerfartsgrense. Dette pga. manglende veglys og smale skuldre (standardskifte på vegen). Den første delen, fra Gran til Dal, får permanent 110.

Hele strekningen skiltes opp til 110 km/t om en ukes tid, natt til onsdag 22. april.

I alt er det nå 10 strekninger på til sammen 140 km lengde som får 110 km/t om sommeren.

  • Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)
  • Helland bru – Kopstad (ca 5 km)
  • Kopstad – Gulli (ca.14 km)
  • Gulli – Langåker (ca. 25 km)
  • Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)
  • Sky – Langgangen (ca. 11 km)
  • Solli – Årvoll (ca 16,5 km)
  • Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund  (22 km)
  • Ås – Mosseporten (27 km) (Sommerfartsgrense)
  • Gran – Kolomoen (77 km) (Sommerfartsgrense)