For informasjon om piggdekkgebyr i Oslo,
se www.piggav.no (Oslo kommunes nettsider).

For informasjon om piggdekkgebyr i Bergen,
se www.bergen.kommune.no/ (Bergen kommunes nettsider).

For informasjon om piggdekkgebyr i Trondheim,
se www.trondheim.kommune.no/piggfritt/

Aktuelle lover og forskrift (hos Lovdata):
Vegtrafikkloven 
Forskrift om bruk av kjøretøy
Kjøretøyforskriften