Lys

Ved kjøring i mørke eller skumring på vanlig veg eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Lyktene skal være festet til sykkelen, men kan alternativt festes på føreren, unntatt på førerens hode.

Refleks

Det skal være rød refleks bak. Dette kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering av dette.

Lydsignal

Sykkel skal ha signalklokke eller signalhorn. Annet varselapparat er forbudt. Dette kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering eller bruk av slikt utstyr.

Brems

Sykkel skal være utrustet med et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte.

Det er ikke spesifikke krav til hvordan bremsesystemet er utformet eller hvordan det fungerer. Det avgjørende er at det finnes en eller annen måte å stanse på dersom det oppstår en situasjon som gjør dette nødvendig.

Merking

Sykkelen skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer. Det skal være plassert og utført slik at det er godt synlig og slik at det ikke lett kan fjernes eller endres.