Tast inn REGNR (mellomrom) og registreringssnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om, og send meldingen til telefonnummer 2282. Etter kort tid mottar du opplysninger som gjelder på oppslagstidspunktet for det aktuelle kjøretøyet. 

Send REGNR til 2282Send REGNR til 2282

Bruk av tjenesten forutsetter at teleoperatøren ikke har sperret abonnementet for innholdstjenester.  Har du en slik sperre får du ikke feilmelding, og det kommer ikke svar fra sms-tjenesten. Kontakt din teleoperatør for å undersøke om abonnementet er sperret for innholdstjenester.

Prisen for tjenesten er kr. 3,- per mottatt melding.

Tjenesten finnes ikke for web (kun som SMS-tjeneste).

Forbehold:
Statens vegvesen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i opplysninger du mottar via SMS-tjenesten. Statens vegvesen kompenserer ikke for kostnader ved bruk av tjenesten, selv om denne skulle vise seg å inneholde mangler eller feil.

Dersom du opplever feil eller uregelmessigheter med tjenesten, ta kontakt
med Trafikant- og kjøretøytjenester.