Du kan laste ned salgsmeldingsskjema (PDF) og fylle den ut. Har du salgsmelding som del av vognkort del 2, kan du benytte den. Det er selger som er ansvarlig for å levere salgsmeldingen. 

Slik gjør du det

  1. Start med å sjekke hverandres legitimasjon. Kjøper bør kontrollere at det er selger som står som registrert eier i vognkortet.
  2. Fyll ut salgsmeldingen sammen.
  3. Selger sender eller leverer inn salgsmeldingen til en trafikkstasjon innen tre dager. Ved oppmøte må selger vise legitimasjon. Dersom salgsmeldingen sendes per post vil selger motta en SMS om å godkjenne salgsmeldingen på Din side.
  4. Kjøper mottar en SMS om å godkjenne salgsmeldingen på Din side når selger har levert salgsmelding. Alternativt kan kjøper møte på en trafikkstasjon, og signere salgsmelding og vise legitimasjon.

Husk at feltene for underskrift, kjennemerke, fabrikat, understellsnummer, begge eieres navn og adresse, fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer og dato ikke kan være overstrøket. Da vil ikke salgsmeldingen bli godkjent.

Dersom kjøretøyet har eller skal ha flere eiere, må felt for medeier fylles ut. Husk at medeier også må signere salgsmeldingen.

Vognkort del 1 kan bli liggende i kjøretøyet og makuleres når du har mottatt nytt vognkort. 

Husk forsikring 

Husk at du som kjøper må forsikre kjøretøyet allerede fra vedtaksdatoen. Vedtaksdatoen er den dagen salgsmeldingen blir registrert i våre system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Har du ikke forsikring innen tre dager fra og med vedtaksdatoen, vil du få gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Velger dere å sende digital salgsmelding, blir vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir godkjent av alle parter. 

Omregistrering 

Kjøretøyet kan ikke brukes før det er omregistrert og kjøper har mottatt nytt vognkort. Sjekk hva du som kjøper må ordne for å få kjøretøyet omregistrert. Det er kjøper som er ansvarlig for å betale omregistreringsavgiften. 

Du kan betale omregistreringsavgiften digitalt på Din side. Når du har betalt, kan du laste ned og printe ut et midlertidig vognkort, og bruke kjøretøyet ditt med en gang.

Når salgsmeldingen blir levert på trafikkstasjonen kan kjøper alternativt få med seg betalingsinformasjon (KID-nr, kontonummer og beløp) for å betale i bank/nettbank. Det vil da ta 2-3 virkedager før betalingen blir registrert, og du kan laste ned og printe ut midlertidig vognkort fra Din side.  

Nytt vognkort får du i posten i løpet av fire til sju virkedager etter at betaling av omregistreringsavgift er registrert.

Kjøpt et kjøretøy uten skilt?  

For å kunne få utlevert skilter må kjøretøyet være omregistrert. Er det mindre enn seks måneder siden selger leverte skiltene til trafikkstasjonen for oppbevaring, kan du hente disse på trafikkstasjonen hvor de ble innlevert. Er det mer enn seks måneder siden skiltene ble innlevert for oppbevaring, må du bestille nye skilt.