Som salgsmelding kan dere enten bruke vognkort del 2, eller laste ned salgsmeldingsskjema. Det er selger som er ansvarlig for å levere eller sende salgsmeldingen.

Vi anbefaler at både kjøper og selger har en utfylt og signert salgsmelding. Selger leverer eller sender vognkort del 2 til trafikkstasjonen, og kjøper beholder utfylt og signert salgsmeldingsskjema som en bekreftelse på eierskiftet.

Fyll ut og send inn

  1. Start med å sjekke hverandres legitimasjon. Kjøper bør kontrollere at det er selger som står som registrert eier i vognkortet.
  2. Fyll ut salgsmeldingen sammen, enten vognkort del 2 eller salgsmeldingsskjema. Både kjøper og selger må skrive under på samme salgsmelding.
  3. Selger sender eller leverer inn salgsmeldingen til en trafikkstasjon innen tre dager.
  4. Selger leverer vognkort del 2 til en trafikkstasjon.

Husk at feltene for underskrift, kjennemerke, fabrikat, understellsnummer, begge eieres navn og adresse, fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer og dato ikke kan være overstrøket. Da vil ikke salgsmeldingen bli godkjent.

Vognkort

Vognkort del 1 kan bli liggende i kjøretøyet og makuleres når du har mottatt nytt vognkort. Vognkort del 2 brukes enten som salgsmelding eller leveres til en trafikkstasjon.

Omregistrering

Det er kjøper som er ansvarlig for å betale omregistreringsavgiften. Kjøretøyet kan ikke brukes før det er omregistrert og kjøper har mottatt nytt vognkort. For å få omregistrert kjøretøyet må tidligere utstedt vognkort del 2 være innlevert eller meldt tapt.

Sjekk hva du som kjøper må ordne for å få kjøretøyet omregistrert.

Medeier

Dersom kjøretøyet har eller skal ha flere eiere, må felt for medeier fylles ut. Husk at medeier også må signere salgsmeldingen.