Som salgsmelding kan dere enten bruke vognkort del 2, eller laste ned salgsmeldingsskjema. Det er selger som er ansvarlig for å levere eller sende salgsmeldingen.

Vi anbefaler at både kjøper og selger har en utfylt og signert salgsmelding. Selger leverer eller sender vognkort del 2 til trafikkstasjonen, og kjøper beholder utfylt og signert salgsmeldingsskjema som en bekreftelse på eierskiftet.

Husk at du som kjøper må forsikre kjøretøyet allerede fra vedtaksdatoen. Vedtaksdatoen er den dagen salgsmeldingen blir registrert i våre system av saksbehandler på trafikkstasjonen. Har du ikke forsikring innen tre dager fra og med vedtaksdatoen, vil du få gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Velger dere å sende salgsmelding på nett, blir vedtaksdato den dagen salgsmeldingen blir godkjent av alle parter.

  1. Start med å sjekke hverandres legitimasjon. Kjøper bør kontrollere at det er selger som står som registrert eier i vognkortet.
  2. Fyll ut salgsmeldingen sammen, enten vognkort del 2 eller salgsmeldingsskjema. Både kjøper og selger må skrive under på samme salgsmelding.
  3. Selger sender eller leverer inn salgsmeldingen til en trafikkstasjon innen tre dager.
  4. Selger leverer vognkort del 2 til en trafikkstasjon.

Husk at feltene for underskrift, kjennemerke, fabrikat, understellsnummer, begge eieres navn og adresse, fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer og dato ikke kan være overstrøket. Da vil ikke salgsmeldingen bli godkjent.

Vognkort

Vognkort del 1 kan bli liggende i kjøretøyet og makuleres når du har mottatt nytt vognkort. Vognkort del 2 brukes enten som salgsmelding eller leveres til en trafikkstasjon.

Omregistrering

Det er kjøper som er ansvarlig for å betale omregistreringsavgiften. Kjøretøyet kan ikke brukes før det er omregistrert og kjøper har mottatt nytt vognkort. For å få omregistrert kjøretøyet må tidligere utstedt vognkort del 2 være innlevert eller meldt tapt.

Sjekk hva du som kjøper må ordne for å få kjøretøyet omregistrert.

Medeier

Dersom kjøretøyet har eller skal ha flere eiere, må felt for medeier fylles ut. Husk at medeier også må signere salgsmeldingen.